FANDOM


Редуциращи сгради Редактиране

Офис на Архитекта Редактиране

Architect's Office
Необходими изследвания: Архитектура
Описание: Ъгломер, компас и мерило: офисът на архитекта набавя всичко необходимо за изграждането на здрави стени и стабилни покриви. Добре планираната и симетрична къща се нуждае от много по-малко мрамор, отколкото несиметричната. За всяко ниво разходът на мрамор в града ви е намален с 1%.
Ефект: Намалява изискванията за мрамор в града с 1% за всяко ниво.

Дърводелец Редактиране

Carpenter
Необходими изследвания: Дърводелство
Описание: Само най-добрият дървен материал се използва в дърводелницата. Ето защо занаятчиите са в състояние да изградят солидни рамки и домовете ни имат по-малка нужда от чести ремонти. Всяко ниво на дърводелницата намалява с 1% от основната стойност нуждата от дървен материал.
Ефект: Намалява с 1% на ниво изискванията за дърво в града.

Тестова зона за фойерверки Редактиране

Firework Test Area
Необходими изследвания: Пиротехника
Описание: Постоянните опити с фойерверки запалват небето, а понякога и околните сгради. Нашите изследователи мислят, че могат да оптимизират употребата на сяра като постоянно тестват нови смеси. Всяко ниво на сградата намалява изискванията за сяра в града с 1%.
Ефект: Намалява изисквания за сяра в града. За всяко ниво с 1%, желателно е да се построи в града, където се прави основната армия.

Оптика Редактиране

Optician
Необходими изследвания: Оптика
Описание: Увеличителните лещи и очила, не само помагат на нашите учени, да виждат ясно и намират важни документи на бюрото си, те също са необходими, за откриването на всички нови технологии, които ни карат да се гордеем. Оптикaтa пази всичко, което ни трябва, внимателно в кутии, така че по-малко неща се губят. За всяко ниво нужният кристал в града намалява с 1%.
Ефект: Намалява изискванията за кристал в града, за всяко ниво с 1%. Най-добрият вариант е да се комбинира с Работилницата.

Винена преса Редактиране

Wine Press
Необходими изследвания: Винарска изба
Описание: Само най-добрите и чисти вина отлежават в дълбоките и студени изби на града. А мазето прави господаря си сигурен, че нито една капка вино няма да изтече надалеч и всички вина могат да минат през гърлото на неговите граждани. Всяко ниво на разрастване на сградата намалява търсенето на вино в града с 1%.
Ефект: Намалява разхода на вино в града. За всяко ниво с 1%. Изключително полезна сграда за играчите, които имат малък добив и голям разход на вино.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Случайно уики